Integrasjonsdagene 2016

1 - 2. september 2016

Tidligere tema for Integrasjonsdagene har vært "Changing the Game - Integrasjon 2.0", "Internet of things. Internet of Everything. Intelligente løsninger. Smart integrasjon.", "Samhandling eller handlingslammelse?", "Verden i endring - integrasjon i forandring!", "Integrasjon for fremtiden!", "Hvordan gjøre integrasjon til et konkurransefortrinn?" og "IT og integrasjon i krisetider". Hva tema blir i 2016 er ikke bestemt enda. Har du gode tips, mottar vi de gjerne.

Hans Olav Hamran på Integrasjosndagene

Program

Det endelige programmet for Integrasjonsdagene 2016 vil være klart og blir publisert i begynnelsen av mai 2016. Frem mot denne datoen vil vi slippe nyheter om foredragsholdere og presentasjoner etterhvert som de tikker inn. I mellomtiden kan du kikke på tidligere års programmer.

Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2015
Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2014
Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2013
Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2012
Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2011
Klikk her for programmet fra Integrasjosndagene 2010
Klikk her for programmet fra Integrasjonsdagene 2009