Integrasjonsdagene 2015

3 - 4. september 2015 - Halden

Årets tema er «Changing the Game. Integrasjon 2.0». Forretningsstrategi har fått kort holdbarhetsdato, og IT-avdelingen må henge med i svingene. I år handler Integrasjonsdagene om hvordan både forretning og teknologi kan utnytte nye verktøy og en fleksibel arkitektur til å «snu spillet» i din virksomhet. Vi kaller det Integrasjon 2.0.

program-header

Program

Torsdag 3. September
Fredag 4. September
KL 09:00

Velkommen til Integrasjonsdagene

Atle Antonsen og Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 09:25

Tying IT Together: The Evolving Role of Integration in Digital Business

Keith Guttridge, Research Director «Application Architecture, Infrastructure and Integration», Gartner

Is the game truly changing, or is now a time to actively change your game?
Hear what new integration challenges will emerge from Digital Business initiatives. Learn about the bimodal approach to integration and why it is required for successful Digital Business initiatives. Discover what existing and new integration methodologies are essential to support Digital Business.

► Les mer om Keith Guttridge
KL 10:20

Pause og mulighet til å bytte spor

 • Sal 1: Changing the Game

  Sporansvarlig: Rolf Albretsen

  Hvordan har ledende virksomheter utnyttet teknologiske nyvinninger til å snu spillet og skape store konkurransefortrinn?

  Les mer om sporet ►
 • Sal 2: iPaaS og hybrid integrasjon

  Sporansvarlig: Yvonne Garshol

  Skybaserte integrasjonsløsninger og SaaS tvinger fram en ny (hybrid) tilnærming til integrasjon.

  Les mer om sporet ►
 • Sal 3: Microservices & API management

  Sporansvarlig: Hein Kristiansen

  Økt skalerbarhet, fleksibilitet og smidighet med Mikrotjenester og API-management.

  Les mer om sporet ►
 • KL 10:40

  Virksomhetsarkitektur i praksis

  Henning Hønsvall, Virksomhetsarkitekt, Rema

  Vi kjenner Rema som svært endringsvillige og konkurransedyktige, og svært forkuserte på lave priser. Hvordan møter en moderne IT-avdeling tøffe forretningskrav i en tid når skyløsninger tilsynelatende kan kjøpes som hyllevare. Foredraget har en praktisk tilnærming til hvordan virksomhetsarkitektur får behov, leveranse og kontrakter til å henge sammen, og samtidig redusere kostnader og automatisere prosesser.

  ► Les mer om Henning Hønsvoll
 • KL 10:40

  Lovlig bruk av skytjenester

  Martha Eike, Datatilsynet

  Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern i skyen. Martha Eike skal snakke om hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at virksomheter lovlig kan bruke iPaaS og skytjenester generelt, og hva slags problemstillinger som gjør det vanskelig. Hun forteller også om arbeidet i EU med Code of Conduct og nytt regelverk.

  ► Les mer om Martha Eike
 • KL 10:40

  API economy

  Ulrik Andersen, IT spesialist Software, IBM

  The way we work with and reach new customers is evolving. Today APIs are being adopted in every industry from retail, insurance to financial to automotive. We are entering the API Economy era. This presentation looks into what is needed to participate in the API Economy in a meaningful way and introduces IBM API Management as a way of establishing a robust platform in a timely manner.

  ► Les mer om Ulrik Andersen
KL 11:25

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 11:40

  A ColorLine Integration Cruise With A Camel

  Simon Herbert, Integrasjons- og virksomhetsarkitekt, Communicate

  ColorLine Booking and Internet solution (CBI) was just released. Both booking and check-in modules are working as planned, and the integration platform is doing its job. By the way, the integration platform we chose is "end of life". We need to choose a new platform and please make it futureproof. This talk will present this "cruise" to a new Integration platform in light of a company that was also upgrading its HRM, POS and WFM within the next 2-5 years.

  ► Les mer om Simon Herbert
 • KL 11:40

  iPaaS and Hybrid Integration Platforms

  Keith Guttridge, Research Director, Gartner

  How to Crack the Cloud Service Integration Enigma. Learn about cloud service integration (CSI) and how it will enable digital business strategies. Discover how APIs, iPaaS, iSaaS and classic integration platforms can combine to support CSI requirements. Find out who will be responsible for delivering CSI and what they need to do to prepare.

  ► Les mer om Keith Guttridge
 • KL 11:40

  API management i Azure

  Øyvind Øhra, Rådgiver, Communicate

  Den konkurransemessige betydningen av «API Management» og «the API-economy» diskuteres på strategisk nivå av teknologiselskaper og andre. I dette foredraget dukker vi lenger ned i materien, og demonstrerer Microsofts verktøystøtte for API management. Enkel etablering av API portals for brukere/konsumenter, og oppsett av API gateways til sentrale tjenster m.m. står på agendaen.

  ► Les mer om Øyvind Øhra
KL 12:30

Lunsj

KL 13:30

Er IT-arkitekten overflødig?

Hans Olav Hamran, VP TSBU and Cluster Leader Oracle Nordics

Med skyen, kan vi glemme alt vi har lært av IT-arkitektur? Vil fremtidens IT-løsninger være tilgjengelig som funksjonalitet vi bare kan plukke fra skyen? Hvordan skal IT-sjefen definere sin rolle i skytjenesten? Trenger vi i det hele tatt en IT-sjef? Hvordan skal systemintegratorene forholde seg til de nye tjenestene? Hva med leverandørene av hosting tjenester? Er dette slutten på IT-alderen? Bør vi fraråde våre barn en IT-karriere?

► Les mer om Hans Olav Hamran
KL 14:30

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 14:45

  Big Data endrer alt

  Knut H. H. Johansen, CEO, eSmart Systems

  eSmart Systems leverer en helt ny generasjon IT‐systemer til aktørene i energimarkedet. Håndtering av store datamengder er sentralt i disse løsningene. Utrykket "Big Data" beskriver en ny teknologi, ulik den dagens løsninger bygger på. Big Data teknologien vil føre til gjennomgripende endringer i måten vi lever og skaper verdier på. Foredraget tar for seg hva denne teknologien består av og gir eksempler på spennende anvendelsesområder.

  ► Les mer om Knut H. H. Johansen
 • KL 14:45

  Bluemix for innovasjon og fleksibilitet

  Espen Thilesen, Software Arkitekt, IBM

  IBM Bluemix bygger på tre viktige åpne teknologier: Cloud Foundry, Docker og Openstack. IBM beriker hver av disse med stadig flere tjenester, robuste DevOps-verktøy, integrasjon som ender i en sømløs opplevelse for utvikler. Kom og hør hva som er viktig dersom du raskt vil komme i gang med store eller små tjenester - apper enten på mobil eller web - i skyen eller eget datasenter.

  ► Les mer om Espen Thilesen
 • KL 14:45

  Orkestrering av mikrotjenester

  Hein Kristiansen, Strategisk Rådgiver, Communicate

  Vi tar et dypdykk i temaet "mikrotjenester" og ser på hvordan nye teknologier som Docker påvirker hvordan vi vil designe systemer fremover. Vi identifiserer strategier for hvordan man allerede kan kjøre kontainere i produksjon, og diskuterer de fordelene dette vil gi oss. Vi avslutter med en kort demo av hvordan selskaper som Twitter, Airbnb og Netflix orkestrerer mikrotjenester i dag.

  ► Les mer om Hein Kristiansen
KL 15:30

Servering av noe godt å drikke og tid til å mingle

KL 16:10

Changing Microsoft

John Henrik Andersen, teknologidirektør, Microsoft Norge

Det er i år 40 år siden Microsoft ble grunnlagt. Selskapet var en stor suksess, og var på 90-tallet det selskapet i verden som var mest verdt. Så var det en periode med midtlivskrise. Dagens 40-åring har funnet seg selv og skal løfte verden til nye høyder. Teknologidirektør i Microsoft Norge, John Henrik Andersen, reflekterer over hvordan Microsoft nå skal snu spillet!

► Les mer om John Henrik Andersen
KL 17:00

Avslutning dag 1

Atle Antonsen og Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 19:30

Festmiddag på Fredriksten Hotell, Fredriksten festning

Underholdning ved Martin Beyer-Olsen

 • Sal 1: Forretning i førersetet

  Sporansvarlig: Paul Magnar Øverby

  Konkurransefortrinn og modernisering gjennom veloverveid virksomhets-arkitektur? Vi mener den riktige arkitekturen tilrettelegger for en bimodal forretningsstrategi.

  Les mer om sporet ►
 • Sal 2: Rikere verktøykasse for integrasjon

  Sporansvarlig: Jonas Granlund

  Viktige teknologier i den nye integrasjonsarkitekturen.

  Les mer om sporet ►
 • Sal 3: DevOps og smidig integrasjon

  Sporansvarlig: Per Brønn

  DevOps betyr smidig samarbeid mellom utvikling og drift for å korte ledetid fra utvikling til produksjonssetting.

  Les mer om sporet ►
 • KL 09:00

  Prosessintegrasjon: Felles verktøy for forretning og IT? Endelig!

  Naci Akkøk, Chief Architect Nordics, Oracle

  Felles verktøy for forretning og IT har lenge vært et mål og en drøm. Siden 90-tallet har vi snakket om "100% generering" og "fra modell til kode", men det har liksom alltid vært "nesten"... Med nye verktøy og BPMN 2.0 er vi nærmere enn noen gang.

  ► Les mer om Naci Akkøk
 • KL 09:00

  Beslutningsstøtte for bedre integrasjon

  Tobias Vigmostad, Seniorkonsulent i Decisive AS

  Integrasjonsløsninger tilgjengeliggjør tjenester og mengder av data. Men hva deles: Verdier fra kolonner i et register, eller nyttig, avledet informasjon? Informasjon som deles og konsumeres vil også tolkes, bevisst eller ubevisst. Hvordan kan beslutningsstøttesystemer bidra til at du får mest ut av integrasjonene og den informasjonen som gjøres tilgjengelig?

  ► Les mer om Tobias Vigmostad
 • KL 09:00

  Microsoft tricks and tools for DevOps

  Pedro G. Dias, Teknisk evangelist, Microsoft

  Kun minutter fra sjekk-inn av kode til produksjonssetting av enhets-, integrasjon- og systemtestet komponent? Enkel overvåkning og administrasjon av kjørende komponenter? Dette er bare mulig dersom det også finnes verktøy som støtter en DevOps tilnærming. Presentasjonen er en praktisk gjennomgang av Microsofts løsninger for DevOps.

  ► Les mer om Pedro G. Dias
KL 09:45

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 10:00

  Tjenestedesign og kontinuerlige leveranser i Oslo kommunes sky

  Trine Lind, Spesialrådgiver, Oslo kommune

  I foredraget vil Trine Lind vise hvordan Oslo kommune har utviklet en metode for tjenestedesign der forretningssiden deltar i oppdagelse og design av de gode tjenestene. Hun vil videre vise hvordan det er etablert en praksis for kontinuerlige leveranser med bruk av mikrotjenester og "DevOps". Avslutningsvis diskuterer hun interessemotsetningene i forretningssidens behov for fleksibilitet og funksjonalitet, levert på timen på den ene siden, og budsjetter, planer og kontroll på den andre siden.

  ► Les mer om Trine Lind
 • KL 10:00

  Plattformuavhengig integrasjon i helsesektoren

  Erik Hedlund, Helsedirektoratet

  "helsenorge.no" er alles inngangsport til helse- og omsorgstjenesten på internett. I 2015 piloteres en ny tjeneste; digital dialog mellom innbygger og fastlege på helsenorge.no. Helsedirektoratet har etablert en skalerbar og plattformuavhengig integrasjon med systemene for elektronisk pasientjournal ved hjelp av AMQP; en åpen protokoll for «cross platform messaging».

  ► Les mer om Erik Hedlund
 • KL 10:00

  Smidig virksomhetsstyring

  Geir Amsjø, Agile Coach

  Vi beveger oss i retning av mer kompleksitet, uforutsigbarhet og dynamikk. Strategier må være fleksible og beslutninger må tas i sanntid, basert på ferske data. For å beherske dette må vi rive ned de etablerte, faglige siloene og i stedet organisere oss i tverrfaglige, selvorganiserte team. DevOps representerer et slikt grep.

  ► Les mer om Geir Amsjø
KL 10:45

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 11:00

  Hvordan etablere verdiskapendende virksomhetsarkitektur?

  Markus Karlsson, Qualiware

  Mange finner det vanskelig å bygge en verdiskapende virksomhetsarkitetur (EA). Problemene starter allerede med forståelsen av hva EA egentlig er, og fortsetter med implementering i organisasjonen. Markus vil forklare hvordan EA komptanse kan bygges opp i en bedrift. Hvem bør involveres? Hvordan gjør man innsalget til resten av organisasjonen? Hvilke verktøy er nødvendige? Hvordan kan man skape verdi rett og slett?

  ► Les mer om Markus Karlsson
 • KL 11:00

  Mobil integrasjon i skyen

  Per Anders Jørgensen, Mobilarkitekt, Oracle Norge

  Mobil gir oss nye integrasjonsutfordringer. Nye standarder, nye arkitekturer, nye plattformer - og nye brukere og roller. Hvordan skal vi forholde oss til dette?
  Foredraget belyser det siste innen arkitektur for effektiv mobilutvikling og effektiv mobil-integrasjon. Det vil dessuten bli en demo med bl.a. iBeacons og Mobile Cloud Service, med integrasjon og sikring mot backend.

  ► Les mer om Per Anders Jørgensen
 • KL 11:00

  All unicorns were once horses - the reality of DevOps adoption

  Mike Long, Partner, Praqma

  Is DevOps “only for startups and unicorns”, or can any company be a top performer? This talk looks at the paths the top companies have forged in the persuit of continuous delivery. It will bust common myths about Continuous Delivery and look at what it takes to transform a donkey to a market-leading unicorn.

  ► Les mer om Mike Long
KL 11:45

Pause og vi samles i fellessalen

KL 12:00

Fra drøm til virkelighet

Jarle Andhøy, eventyrer og kapein på seilbåten "Berserk"

«Changing the game» er årets tema for Integrasjonsdagene. Jarle Andhøy er en person som heller enn å spille andres spill, foretrekker å lage sitt eget og utforme reglene selv. Ikke ulikt hans bysbarn Thor Heyerdahl. I dette foredraget vil Jarle fortelle om sine opplevelser på tokt med Berserk. Om reisene gjennom Nordvestpassasjen, rundt Kapp Horn og mot Antarktis. Om triumf og tragedie. Og ikke minst om viktigheten av å se fremover og hele tiden sette nye mål å strekke seg etter.

KL 13:00

Oppsummering av Integrasjonsdagene og vel hjem

Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 13:15

Lunsj