Integrasjonsdagene

30. august - 31. august 2018

Årets beste presentasjoner er kåret

11.09.2017

Var du med på Integrasjonsdagene 2017? Eller vurderer du å bli med neste år? I så fall bør du lese denne artikkelen. For nå har vi gått gjennom evalueringene av årets arrangement og kan utrope årets beste presentasjoner.

Alle deltagere på Integrasjonsdagene har mulighet til å evaluere arrangementet. Spesielt tilbakemeldingene på fagprogrammet og de ulike presentasjonene leses med interesse, da de aktivt brukes for å styrke Integrasjonsdagene fra år til år.

På spørsmål om de var fornøyd med det faglige utbyttet, ga årets deltagere en gjennomsnittskarakter på 4,2. Skalaen går fra 1 til 5 og dette er veldig gode tilbakemeldinger til årets foredragsholdere. Vi takker alle for en strålende innsats!

En stor takk skal også gå til publikum, som med sin interesse, entusiasme og aktive deltagelse, gjør at foredragsholderne tross alt har en takknemlig jobb. Det samme publikum har kåret årets beste foredragsholdere:

  • «Den med de laveste kostnadene vinner» ved Petter Aamot Vangstein, REMA 1000: 4,5
  • «SaveMyReindeer – ga oss veien til de åpne data» ved Marit Mjøen Solem, FindMy: 4,5
  • «Hvordan rigge for transformasjon og innovasjon i en tid preget av eksponentiell utvikling» ved Anette Mellbye, Schibsted: 4,5
  • «Digitalisering – hvordan endrer det din bransje?» ved Bente Sollid Storehaug, ESV Digital Nordic: 4,5
  • «Asset protection in the digital era – towards servitization og paint and coatings» ved Andreas Krapp, Jotun: 4,5