Integrasjonsdagene

30. august - 31. august 2018

Vi er i gang med planleggingen av årets program og slipper nyheter etterhvert som de er på plass.

Tema for Integrasjonsdagene 2017 var «Smart og digital. Hva gjør de som lykkes?» Under finner du fjorårets program.

Program

Torsdag 31. august
Fredag 1. september
KL 09:00

Velkommen til Integrasjonsdagene

Jon Niklas Rønning og Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 09:25

Key Note: Digitalisering – Norges nye drivkraft

Christine Korme, Direktør digitalisering og fornying, Abelia

Norges evne til å utvikle og utnytte kunnskap og teknologi blir helt avgjørende fremover. Vi må heve ambisjonsnivået: Norge må utvikle verdens beste skole, satse kraftig på forskning og kommersialisering, utvikle en helt annen kultur for gründerskap og bygge opp nye bærekraftige vekstbedrifter. Hvordan gjør vi dette mulig med digitalisering som den sterkeste drivkraften?

► Les mer om Christine Korme
KL 10:20

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 10:40

  Den med de laveste kostnadene vinner

  Petter Aamot Vangstein, IT Direktør, Rema 1000 Norge

  Konkurransen i dagligvarebransjen er tøffere enn noen gang. Tre sterke spillere kjemper om andeler i et marked med null prisvekst og hvor marginpresset er stadig økende. Med kunden som øverste sjef har det å ta de rette digitale valgene, samt å sikre gjennomføring av disse, blitt noe av det som står høyest på agendaen i både styre- og ledermøter. I de siste årene har REMA gjennomført flere omfattende prosjekter som berører hele verdikjeden samt lagt et grunnlag for videre digitalisering. Foredraget vil ta for seg sammenhengen mellom strategi, daglig drift og digitalisering, samt dele erfaringer knyttet til både suksessfaktorer og fallgruver.

  ► Les mer om Petter Aamot Vangstein
 • KL 10:40

  Om drømmer og sourcing-virkelighet

  Hans Erland Ringsvold, Head of VLTs and iGaming og Jørn Berg Nordlund, Lead Enterprise Architect, Norsk Tipping

  Foredraget vil ta for seg sentrale forretnings- og arkitekturdrivere innenfor spillbransjen, samt hvordan Norsk Tipping utvikler produkter og tjenester i en kompleks sourcing-virkelighet. En enhetlig kundeopplevelse i alle kanaler, samt kontroll på kjernetjenester er avgjørende faktorer for vår suksess. Som case vil vi ta tak i hvordan vi nå realiserer neste generasjon interaktive spill (kasino, Flax og øyeblikks spill), hvordan det påvirker både forretning og arkitektur.

  ► Les mer om Hans Erland Ringsvold ► Les mer om Jørn Berg Nordlund
 • KL 10:40

  Open Banking – fremtidens bank

  Ina Gjerstad, Produktansvarlig, NordeaOpenBanking

  Som en av de første bankene i Norden til å kommunisere sine visjoner og planer innen området Open Banking lanserte Nordea www.nordeaopenbanking.com. Hensikten var å starte dialogen og invitere Fintechs til å registrere sin interesse for det annonserte pilotprogrammet. Foredraget vil gi innsikt i hvordan Nordea jobber med Open Banking og dele noen av de erfaringene som er gjort så langt.

  ► Les mer om Ina Gjerstad
KL 11:25

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 11:40

  Å lede en Digital transformasjon - Hvordan håndtere sjefen, siloene og frustrasjonen

  Filip Elverhøy, Digital Director Northern Europe, Elkjøp Nordic

  Hvordan jobber vi med kultur, organisasjon og teknikk for å drive digital transformasjon i Elkjøp.

  ► Les mer om Filip Elverhøy
 • KL 11:40

  Automatisering av infrastruktur

  Hein Kristiansen, Lead Architect, Rejlers Embriq

  Rejlers Embriq leverer løpende skytjenester uten versjonering inspirert av selskaper som Google og Netflix. Presentasjonen fokuserer på hvorfor automatisering av infrastruktur er viktig, nødvendige arkitektoniske prinsipper for å lykkes, samt hvilke fordeler det gir oss i den daglige driften av et software-hus.

  ► Les mer om Hein Kristiansen
 • KL 11:40

  SaveMyReindeer - ga oss veien til de åpne data

  Marit Mjøen Solem, Daglig leder, FindMy

  Døden på skinnene! Årlig drepes mange hundre tamrein langs de norske jernbaner. Åpne data fra det offentlige, sammen med FindMys` sporingsdata kan løse dette samfunnsmessige og økonomiske problemet.

  ► Les mer om Marit Mjøen Solem
KL 12:30

Lunsj

KL 13:30

Key Note: Digital transformasjon – fra teknologifokus til redesign av hele virksomheten

Ellen Strålberg, Fagdirektør avdeling digital forvaltning, Difi

Er digital transformasjon noe offentlige virksomheter trenger å bry seg om? Forvaltningen har jo andre spilleregler og går ikke konkurs! Eller har vi noe å lære både av de digitalt fødte og de tradisjonelle virksomhetene som må omstille seg? Foredraget belyser hva digital transformasjon kan bety for offentlige forvaltning.

► Les mer om Ellen Strålberg
KL 13:30 i SAL 2

Regelmotor - en potent komponent for digitalisering

Magnar Wium, Løsningsarkitekt og utvikler, Communicate

Et BRMS (Business Rule Management System) kan fjerne komplekse forretningsregler fra kjørende integrasjonskode. Eksperter hos forretning kan få muligheten til optimalisere virksomhetskritiske prosesser uavhengig av koden som realiserer disse. Vi vil gjennom et praktisk eksempel vise hvordan vi har brukt regelmotor for å støtte ansettelsesprosessen hos en av våre kunder. Fordeler og utfordringer knyttet til bruk av BRMS belyses også.

► Les mer om Magnar Wium
KL 14:30

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 14:45

  Hvordan rigge for transformasjon og innovasjon i en tid preget av eksponentiell utvikling

  Anette Mellbye, VP Change Office, Schibsted

  Ingen bransjer forblir uberørt av den teknologiske revolusjon. Mediebransjen ble truffet tidlig og den har vært gjennom enorme endringer. Hva kan andre bransjer lære av mediebransjens læringer?

  ► Les mer om Anette Mellbye
 • KL 14:45

  Hvordan bygge en arkitektur for kundelojalitet

  Trond Andersen, Head of IT Strategy & Architecture, Elkjøp Nordic

  Kundens tilgang til informasjon er større enn noen gang og kravene til oss for å fortjene deres lojalitet øker tilsvarende. Hvordan kan vi bygge arkitekturer for operasjonell effektivitet og uovertrufne kundeopplevelser som gir konkurransekraft og lønnsomhet i et krevende marked?

  ► Les mer om Trond Andersen
 • KL 14:45

  Kognifai – en åpen, industriell plattform

  Christian Møller, CTO Kongsberg Digital

  KognifAI er en samhandlingsplattform som åpner for samarbeid, utvikling og er en digital markedsplass. Alle applikasjonene på plattformen er integrert slik at brukere kan samle, lagre, kombinere, analysere og ta i bruk data de genererer. Kom og hør hvordan man kan nyttiggjøre seg alt fra sensordata og værdata, til maskinlæring og kunstig intelligens – i sanntid!

  ► Les mer om Christian Møller
KL 15:30

Servering av noe godt å drikke og tid til å mingle

KL 15:40 - 16:05

Digital transformation with Red hat Hybrid cloud. Vikram Singh, Red Hat

Presentasjonen finner sted ved inngangen til sal 1 i mingleområdet.

KL 16:10

Key Note: Smart City i Norge - hvordan komme i gang og hvem må gjøre hva for å lykkes?

Ulrika Holmgren, Senior rådgiver Smart Cities og Thor Moen, Leder Smart Cites, Smart Innovation Østfold

Presentasjonen handler om vår operasjonelle tilnærming og hvordan vi kan redusere risiko og kostnader og forbedre tjenestene i kommunene og samtidig skape en bærekraftig næringsutvikling og bidra til økt sysselsetting. Ved å få til et samarbeide mellom kommuner, næringsliv, akademia og innbygger (Quadruple Helix) legger vi grunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling, hvor alle vil kunne være med.

► Les mer om Ulrika Holmgren ► Les mer om Thor Moen
KL 17:00

Avslutning dag 1

Jon Niklas Rønning og Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 19:30

Festmiddag på Østgaard Gildehall

Underholdning ved Jonna Støme

KL 09:00

Key Note: Digitalisering – hvordan endrer det din bransje

Bente Sollid Storehaug, Adm. direktør, ESV Digital Nordic

Bente har jobbet med digitalisering og internett-økonomien siden nettet ble kommersialisert på midten av 90-tallet. Hun vil forklare hvordan bransjer endres, hvordan nye aktører utfordrer norske selskaper og hvordan summen av mange teknologier skaper hva som kalles en eksponentiell vekst.

► Les mer om Bente Sollid Storehaug
KL 09:45

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 10:00

  Kommer fremtiden og tar oss?

  Vegard Hafsteen, Executive Director Innovation and Business Development, NAF

  Selvkjørende biler, urbanisering, befolkningsvekst, miljøutfordring og ny teknologi endrer 750.000 medlemmer og kunders behov og adferd dramatisk.

  Hvilke grep har NAF tatt for å ta en snart 100 år gammel organisasjon inn i fremtiden.

  ► Les mer om Vegard Hafsteen
 • KL 10:00

  Innsikt og lærdom om sikkerhetsaspekter og trusler gir nye muligheter

  Espen A. Skjøld, Security BU Lead Norway, IBM

  Volumet av sikkerhetstrusler overstiger kapasiteten til selv de dyktigste sikkerhetseksperter og organisasjoner drukner i et hav av logginformasjon som vokser like raskt som trusselen på hacking. Mange organisasjoner må daglig få oversikt over mange tusen sikkerhetshendelser og de færreste har kompetanse og ressurser til å ligge i forkant. Så hva gjør man? Vi presenterer den nye plattformen som bygger på Watson for Cyber Security som har unike evner til å forstå og lære om sikkerhetsaspekter og trusler, og hvilke nye muligheter disse egenskapene gir.

  ► Les mer om Espen A. Skjøld
 • KL 10:00

  Kan man utvikle nye og innovative tjenester på tvers av sektorer på kort tid? Svaret er ja – vil du høre hvordan?

  Elisabeth Brevik Karlsen, Head of Products, eSmart Systems

  eSmart Systems utvikler banebrytende og intelligente løsninger med utgangspunkt fra energibransjen. Hør vår suksesshistorie på hvordan vi på kort tid og med effektive prosesser har videreutviklet vår plattform til å levere nye og innovative helsetjenester som en del av en Smart City. Resultatet brukes blant annet av Halden kommunes Virtuelle Korttidsavdeling, der pasienter skrives inn i eget hjem i stedet for institusjon.

  ► Les mer om Elisabeth Brevik Karlsen
KL 10:45

Pause og mulighet til å bytte spor

 • KL 11:00

  Asset Protection in the Digital Era – towards servitization of paints and coatings

  Andreas Krapp, Global Concept Director, Jotun

  Digitalisation is not a means in itself, it is a means to end. By focusing on approaching existing business challenges in new ways by using the possibilities that the digital era poses, Jotun has begun a journey to transform its’ way of doing business and is on its way from selling paint to delivering performance as a service. This voyage was and is not free for challenges. Company internal challenges and hurdles in the market place have to be handled and not, the least, new ground for the legal framework has to be broken. In the talk, Jotun’s voyage so far and the major learning points will be shared and discussed.

  ► Les mer om Andreas Krapp
 • KL 11:00

  "Få elefanten til å danse og fly med identitetssentrisk sikkerhet" og "Customers Shop Everywhere"

  Ronny Stavem, Strategisk rådgiver, Communicate og Lars Gunnar Tiben, Customer Engineer Nordic, ForgeRock

  Arbeid er ikke lenger tids eller stedsbestemt, men en aktivitet som kan utføres stort sett når som helst og hvor som helst, og kunder stiller større krav til trygge og enkle brukeropplevelser. Der målet med den interne identitetsstyringen er å strømlinje interne prosesser, er de kundesentriske å utvikle forretningen og å skape nye muligheter ved å forme økosystemer med underleverandører, kunder, partnere og interessenter. Vi vil i denne presentasjonen vise hvordan moderne identity & access management gir økt digital tillit og forbedring av prosesser.

  What if you could have a single view of the customer, create a personalized experience, simplify operations – and do it all while addressing privacy concerns and regulations? Today’s customer expectations outpace the digital capabilities many companies can provide within their current technology environments.How can you create experiences that align to the behaviors of the connected-consumer when they are constantly connecting to new things? To survive you need to look toward something we already have – a unique identity.

  ► Les mer om Ronny Stavem ► Les mer om Lars Gunnar Tiben
 • KL 11:00

  Bygg organisasjonen for fart!

  Geir Amsjø, Business Agility and Innovation, Lean Venture

  De beste organisasjonene er bevisst designet med tanke på hurtighet. Det handler om å reagere raskt på muligheter og trusler, å levere resultater raskt, og det handler ikke minst om å lære raskt. Ledelsen i slike organisasjoner er bevisste på å stadig fjerne organisatoriske flaskehalser og friksjon. Fart blir stadig viktigere, enten det dreier seg om det driftsmessige "business as usual", eller det dreier seg om større innovative prosjekter. Globaliseringen gjør at alle risikerer å møte slike organisasjoner i konkurransen om kundene. FINN.no har vært midt oppe i denne problemstillingen i en årrekke og er kanskje det beste eksemplet på en Norsk aktør som har lykkes her.

  ► Les mer om Geir Amsjø
KL 11:45

Pause og vi samles i fellessalen

KL 12:00

Key Note: Hvordan PSD II og GDPR tilrettelegger for økt datafangst og bygging av digitale økosystemer

Lars Erik Fjørtoft, Partner, PwC

PSD II vil fra januar 2018 stille krav til at bankene gir tredjeparter tilgang til betalingskontoene til bankens kunder, i mai 2018 trer ny personvernlovgivning (GDPR) i kraft som gir nye muligheter til å samle inn og analysere data om forbrukeratferd for å gi skreddersydde tilbud. De to nye regelverkene vil gi enorme nye muligheter for nye aktører å posisjonere seg for å overta markedet for de tradisjonelle aktørene. Virksomhetene som lykkes må evne å etablere og vedlikeholde digital tillit på flere arenaer. Foredraget vil se på regelverkene med fokus på de nye mulighetene og dele innsikt om hva som rører seg i markedet.

► Les mer om Lars Erik Fjørtoft
KL 12:45

Avslutning av faglig program

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
KL 13:00

Oppsummering av Integrasjonsdagene og vel hjem

Thor-Erik Skrøder, Adm. direktør, Communicate

KL 13:15

Take-away lunsj