Integrasjonsdagene

30. august - 31. august 2018

Smart City i Norge – hvordan komme i gang og hvem må gjøre hva for å lykkes?

03.07.2017

Thor Moen og Ulrika Holmgren er levende opptatt av at framtidens byer utvikles med bærekraft for øyet samtidig med at tjenestetilbudet forbedres betraktelig for innbyggere og ansatte. Omfattende samarbeid mellom ulike interessenter og institusjoner er kanskje avgjørende?

Ved å få til et samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og innbyggere legger vi grunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling, hvor alle vil kunne være med. Thor Moen og Ulrika Holmgren holder Key Note om temaet på konferansens første dag.

Her kan du lese mer om Ulrika Holmgren

Her kan du lese mer om Thor Moen 

Ta meg til fullstendig program

Meld meg på